Facebook
Vyhledávání

Jak dál

U S N E S E N Í

z výroční členské schůze atletického oddílu TJ Dukla Praha 25.5.2017

      Výroční členská schůze (VČS) atletického oddílu TJ Dukla Praha
      schválila

-  zprávu o činnosti atletického oddílu za období uplynulé od poslední VČS

-  zprávu o hospodaření za rok 2016 a zásady rozpočtu na rok 2017 

     zvolila

členy do výboru atletického oddílu:

-  předseda oddílu: Rudolf Černý

-  místopředseda pro sportovní činnost: Mgr. Václav Fišer

-  hospodář - místopředseda pro ekonomiku: PaedDr. Jiří Šimice

-  sekretář oddílu: Mgr. Josef Jičínský

-  člen výboru pro přípravku, žactvo a dorost: Bc. Martin Chyba

-  člen výboru pro juniorskou a výkonnostní atletiku: Mgr. Michal Novák

-  člen výboru pro zdravotní problematiku: Mgr. Jiří Kmínek

     ukládá hospodáři a členům výboru atletického oddílu

-  zabezpečit vyrovnaný rozpočet v roce 2017    

-  projednat s výborem TJ podstatné navýšení dotační částky z programu VIII MŠMT

-  projednat s ASC DUKLA navýšení rozpočtu OON na vybrané trenéry

-  vyhodnotit hospodaření oddílu za 1. pololetí 2017 a podle výsledku přijmout opatření k vyrovnanému rozpočtu

-  věnovat mimořádnou pozornost fungování všech družstev a přípravek tak, aby se letošní rekonstrukce stadionu negativně neprojevila ani na výkonnosti, ani na výši členské základny

-  posílit družstva o závodníky oddílů, jejichž členové využívají vedení našimi trenéry v prostorách areálu Julisky a nejsou registrováni ani dosud nehostují za Duklu

-  věnovat pozornost pořádání všech akcí oddílu, zajistit jejich odpovídající úroveň

-  pravidelnou činností zabezpečovat plnění všech úkolů operativně řešit další aktuální potřeby oddílu a jeho členů

-  projednat připomínky z diskuze na VČS a zaměřit se na témata: výše příspěvků, redukce některých odměn, větší aktivita trenérů mládeže vedle samotného tréninku (více práce pro oddíl), vydělávat oddílu pořádáním závodů, dbát více na pořádek hlavně po skončení tréninků

     ukládá členům oddílu 

-  co nejlépe reprezentovat oddíl na všech úrovních

-  v rámci svého působení a individuálních možností se pokusit získat sponzory pro náš oddíl


Sponzoři a partneři

TOP4RUNNING Praha 6 FTVS Praha Webové stránky Inspiro Solutions Webové stránky Newman + Friends