Facebook
Vyhledávání

SDJ: přijetí - smlouvy

     

     K 1. říjnu 2019 budou jako každoročně zařazeni do SPORTOVNÍHO DRUŽSTVA JUNIORŮ (dále jen SDJ), které je součástí Armádního sportovního centra DUKLA (dále jen ASC) noví členové.

    Pro zařazení do SDJ je nutno splnit tyto podmínky:

- Do 10.9. Vyplnit a dodat vedoucímu trenérovi (dále VT) SDJ formulář („Návrh na přijetí sportovce do SDJ“). - Do 20.9. Podepsat a dodat VT smlouvu s ASC. Tuto smlouvu musí podepsat i závodníci/zák. zástupci stávajících a pokračujících příslušníků SDJ.                   
      Ideální postup:
1) Žadatel o členství obdrží elektronicky formulář „Návrh na přijetí sportovce do SDJ“.
2) Formulář vyplní po „Nejlepší výsledek mladší jednoho roku“. Do tohoto bodu uvést jednak hodnotu výkonu a hlavně umístění na mistrovství ČR – přesně uvést (včetně štafet-uvést oddíl), které je nejdůležitější pro zařazení do výkonnostní skupiny.
3) Takto upravený formulář si 1x vytiskne a 1x neprodleně pošle VT na adresu: cerny.rudolf@seznam.cz a atletikadukla@seznam.cz).
4) S vytištěným formulářem navštíví nejlépe svého sportovního, případně dorostového či praktického lékaře a nechá si potvrdit zdravotní stav. Zatím stačí ve smyslu „schopen závodní sportovní činnosti“. (Funkční a somatické vyšetření bude po přijetí realizováno ve zdravotním centru ASC Dukla). Takto vyplněný formulář nejpozději do 10.9. odevzdá osobně VT, případně odešle běžnou poštou, tak aby došel do 10.9. na adresu Rudolf Černý, ASO atletiky ASC DUKLA, Pod Juliskou 1, PS 59, 160 41, Praha 6. Pro předání dokumentů nedoporučuji používat jakékoliv prostředníky, problematické může být i posílání naskenovaného formuláře poštou.
5) Žadatel o členství dále obdrží elektronicky (nebo osobně 2x vytištěný) předvyplněný formulář „Smlouva o spolupráci při přípravě sportovně talentované mládeže“. Ten si 2x vytiskne a buď sám nebo jeho zák. zástupce na straně č. 3 podepíše. Oba výtisky (stačí 3. – podepsaná stránka) doručí osobně či poštou na výše uvedenou adresu do 20.9. Následně obdrží 1 výtisk podepsaný ředitelem ASC.
     Rudolf Černý
Vedoucí trenér SDJ

                                                                                                


Sponzoři a partneři

TOP4RUNNING Praha 6 FTVS Praha Webové stránky Inspiro Solutions Webové stránky Newman + Friends